Specificaties

De Veller Tikkenteller is een passief systeem. De Veller Tikkenteller maakt dus geen gebruik van een, zoals dat bij het oude systeem het geval is, 'puls' of andersoortig signaal om de kosten per tijdseenheid te noteren. Nee, het kastje aan de muur registreert alle, uitgaande, gesprekken die gevoerd worden. Die gespreksgegevens worden op een (flash EEPROM) geheugenmodule geplaatst en die gegevens daaruit kunnen dan, aan het eind van de KPN periode of als het pre-paid beltegoed verbruikt is, automatisch worden vergeleken met de gegevens zoals KPN/NetSource deze verstrekt. Er hoeft dus niet meer worden bijgehouden wie wat belt (dit doet het kastje met de module) maar ook niet meer worden uitgerekend wat de uiteindelijke verdeling is (dit doet de software).

Nadat de tikkenteller in huis geplaatst is en is ingesteld met de gebruikersgegevens (persoonlijke code per huisgebruiker en datum/tijd) is deze daarna direct klaar voor gebruik. Vanaf dat moment begint de tikkenteller alle gespreksgegevens te registreren op de geheugenmodule. Zo wordt per gesprek de gebruiker, het gebelde nummer, datum/tijd en duur van het gesprek opgeslagen.

Er zitten vier aansluitingen op de tikkenteller. Per aansluiting kan echter wel meer dan één telefoon aangesloten worden (grotere huizen/meerdere gebruikers).

Bij een maximum van vier gebruikers/telefoons zijn de telefoons te gebruiken als kamertelefoon. Een kamertelefoon is een 'privé-telefoon'. Er hoeft dan geen pincode ingetoetst te worden om het gesprek te beginnen. Als de hoorn van de haak wordt genomen, signaleert de Veller Tikkenteller dat die telefoon wordt gebruikt en koppelt dat direct aan de gebruiker.

Bij meerdere gebruikers/telefoons worden de telefoons ingesteld als huistelefoon. Voor elke huistelefoon kan er een pincode ingesteld worden. Op deze manier kan er voorkomen worden dat er op de kosten van andere gebruikers gebeld wordt.

Voor het aantal huistelefoons is er een maximum van 64 gebruikers.

Instellingen als gebruikerscode, keuze huis- of kamertelefoon, etc. zijn met behulp van de software gebruiksvriendelijk in te stellen. Deze gegevens worden dan automatisch bewaard in de module.

Als de geheugenmodule 'vol' zit (er passen 2000 gesprekken op) met gegevens moet deze worden aangesloten op een computer. Dit kan door de, ca. 2x2x2 cm grote, module uit de tikkenteller te halen en in een COM-poort van een computer te plaatsen. Dit kan elke willekeurige computer -thuis, onderwijsinstelling, bibliotheek etc.- zijn, mits de computer draait op Windows of Linux met behulp van Wine (Windows emulator, dus niet puur Linux!).

Als nu de software (op computer of diskette) wordt gestart kan de opdracht worden gegeven om de, inmiddels geplaatste, module uit te lezen. Alle gesprekgegevens worden dan automatisch op tijdsvolgorde weergegeven in het scherm van de "Veller Kostenverdeling"-software.

Als laatste moeten nu de gespreksgegevens worden gekoppeld aan de KPN/NetSource factuur om per huisgebruiker de kosten te kunnen specificeren. Ook dit gebeurt met een klik op de muis en is binnen een seconde gebeurd. De Veller Kostenverdeling geeft nu dus met behulp van de software en de factuur van KPN/NetSource een overzicht van de kosten per huisgebruiker.

De software werkt onder alle Windows versies en onder Linux (mits Linux ondersteund wordt door WINE).

Als laatste nog even een puntje van orde. Om de tijd waarop een gesprek plaatsvindt te kunnen detecteren, zit er een klok in de tikkenteller. De klok is makkelijk instelbaar via de telefoon. Als de spanning van de tikkenteller af is geweest, moet de klok opnieuw worden ingesteld. Als dit het geval is geeft de tikkenteller dit zelf aan door middel van een piep geluid bij het opnemen van de hoorn.