1 TIKKENTELLER INSTALLEREN.
1.1 AANSLUITEN OP VOEDING.
1.2 AANSLUITEN OP (KPN-)NETWERK.
1.3 AANSLUITEN OP TELEFOON(S).
1.3.1 Kamer- of huistelefoon?
1.3.1a Kamertelefoon.
1.3.1b Huistelefoon.
1.3.2 Aansluiten.
1.3.2a Enkele telefoon per poort.
1.3.2b Meerdere telefoons per poort.
1.3.2c Geen nieuwe kabels trekken?

2 TIKKENTELLER INSTELLEN.
2.1 CONFIGUREREN.
2.1.1 Toekenning van kamer- of huistelefoon per poort.
2.1.2 Algemene instellingen.
2.1.2a Aantal cijfers van de gebruikerscode.
2.1.2b Aantal gebruikers.
2.1.3 Geavanceerde instellingen.
2.1.3a Interne-lijncode voor kamertelefoons.
2.1.3b Pincode van specifieke gebruiker(s) wissen.
2.1.3c Ondersteuning van pulstelefoons.
2.2 Gebruikersinstellingen.
2.2.1 Gebruikersnamen toekennen.
2.2.2 Toekennen gebruikersnamen aan kamertelefoons.
2.3 DATUM/TIJD EN (EVT.) PINCODES INSTELLEN.
2.3.1 Datum/tijd instellen.
2.3.1a Datum/tijd instellen.
2.3.1b Controleren van datum/tijd.
2.3.2 Pincode(s) instellen.
2.3.2a Pincode invoeren/wijzigen.
2.3.2b Pincode afschaffen.
2.3.2c Pincode kwijt?
2.4 Samenvatting van codes.

3 INGEBRUIKNAME.
3.1 BELLEN MET TELEFOON.
3.1.1 Kamertelefoon.
3.1.1a Bellen met uw eigen kamertelefoon.
3.1.1b Bellen met de kamertelefoon van een andere gebruiker.
3.1.1c Bellen met kamertelefoon op algemene rekening.
3.1.1d Alarmnummer bellen met kamertelefoon.
3.1.2 Huistelefoon.
3.1.2a Bellen met huistelefoon op eigen rekening.
3.1.2b Bellen met huistelefoon op algemene rekening.
3.1.2c Alarmnummer bellen met huistelefoon.
3.2 FOUTMELDINGEN (PIEPJES) ALS U GAAT BELLEN.
3.3 BELLEN MET MODEM.
3.3.1 Kosten van modem specificeren.
3.3.2 Modem kiest niet meer als aangesloten op tikkenteller!?

4 GEGEVENS VERWERKEN.
4.1 BENODIGDE GEGEVENS VOOR U BEGINT
4.2 GEGEVENS INVOEREN IN SOFTWARE.
4.2.1 Uitlezen gegevens/legen module.
4.2.1b Module legen voordat periode over is.
4.2.1c Ingelezen gespreks- en/of kostengegevens verwijderen uit software.
4.2.2 Inlezen KPN nota.
4.3 VERBINDINGEN LEGGEN.
4.3.1 Automatisch verbinding leggen gespreksgegevens en KPN nota.
4.4 KOSTENVERDELING MAKEN.
4.5 HANDMATIG VERBINDEN.
4.5.1 Handmatig verbinding(en) leggen.
4.5.2 Handmatig verbinding(en) verbreken.
4.5.3 Praktijkvoorbeeld verbinding verbreken/leggen.

DISCLAIMER.

APPENDIX A; Nummer van modem aanpassen.

1 Tikkenteller installeren.
De poorten “1”-“4” voor aansluiten telefoons.
De module met de COM-poort.
figuur 1 Het complete systeem.

Nadat het kastje uit de verpakking is gehaald, moet deze in de buurt van de inkomende KPN aansluiting worden geplaatst. Het kastje kan daartoe aan de muur worden gehangen, door middel van plakstrips aan de achterzijde van het kastje, of gewoon naast de KPN aansluiting worden neergelegd.
Daarna moet de tikkenteller worden aangesloten de voeding, het KPN netwerk en de telefoons in huis / woongemeenschap.

1.1 Aansluiten op voeding.
Voor de voeding van de tikkenteller moet deze worden aangesloten op het lichtnet (220 V). Daartoe kan de adapter worden aangesloten op een wandcontact- of stekkerdoos.

1.2 Aansluiten op (KPN-)netwerk.
Om de tikkenteller aan te sluiten op het KPN netwerk, moet de connector worden aangesloten op een telefoonstekker (zie figuur 2). Deze telefoonstekker moet worden aangesloten op te telefoonaansluiting in huis.

1.3 Aansluiten op telefoon(s).
1.3.1Kamer- of huistelefoon?
Voor de aansluiting van de telefoons moet u eerst goed bekijken wat voor type telefoonaansluiting u wilt gebruiken:

1.3.1a Kamertelefoon.
Een kamertelefoon is een privé-telefoon. Dit houdt in dat er maar één kamertelefoon per poort mogelijk is (poorten "1"-"4", dus maximaal vier!). Bij gebruik van een kamertelefoon hoeft er door de gebruikers geen gebruikerscode ingevoerd te worden. Alle telefoons hebben een vaste gebruiker. Wanneer op de module is ingesteld wie van de gebruikers welke telefoon gebruikt (u leest hoe dit moet bij 3.1.4 Gebruikersinstellingen) wordt direct bijgehouden hoeveel er gebeld is met die specifieke telefoon en dus gebruiker. Op het moment dat de telefoonhoorn van de haak wordt genomen, is er een directe verbinding met de buitenlijn en kan er gebeld worden.

1.3.1b Huistelefoon.
Als een telefoon word gebruikt als huistelefoon, is deze door iedereen te gebruiken door middel van een gebruikerscode (één of twee cijfers, afhankelijk van het aantal gebruikers) Op elke poort (poorten "1"-"4") kunnen meer telefoons worden geplaatst. De tikkenteller specificeert nu aan de hand van een in te voeren gebruikerscode (u leest hoe dit moet bij 3.1.4 Gebruikersinstellingen) Op het moment dat u de hoorn van de haak neemt, hoort u een toon van de interne lijn. Nadat de gebruikerscode (+ evt. pincode) ingevoerd is, wordt u direct verbonden met de buitenlijn.

1.3.2 Aansluiten.
Voor de daadwerkelijke aansluiting van de telefoons maakt het in feite weinig uit of u de telefoons in wilt stellen als kamer- of huistelefoon. Het enige is dat u bij het gebruik van kamertelefoons maar één telefoon per poort mag aansluiten en met huistelefoons meerdere.

1.3.2a Enkele telefoon per poort.
Een enkele aansluiting op een poort kunt u bewerkstelligen door de telefoonstekker van uw telefoon te verwijderen en de connector in één van de poorten te plaatsen (Zie figuur 2).


Figuur 2: Kliksysteem met links: connector, rechts: Telefoonstekker.

1.3.2b Meerdere telefoons per poort.
Voor een aansluiting van meerdere telefoons (huistelefoons) per poort moet gebruik worden gemaakt van splitsingen. Deze zijn bij winkels als "Primafoon" te verkrijgen.

1.3.2c Geen nieuwe kabels trekken?
Als u geen nieuwe kabels wilt aanleggen in het huis of de woongemeenschap (om kamertelefoons te installeren etc) dan kunt u de tikkenteller gewoon direct plaatsen tussen de KPN aansluiting en de draad die het huis inloopt en verdeeld wordt. U hebt dan alle telefoons op één poort. Alle telefoons moeten dan ingesteld worden als huistelefoons en werken met een gebruikerscode (zie 3.1.1 Toekennen van kamer- of huistelefoon per poort).
Om de tikkenteller zo aan te sluiten, moet de KPN-kabel worden doorgeknipt en moet er een connector (zie figuur 2) worden geplaatst aan de kabel die het huis ingaat. Die connector kan dan in één van de poorten worden geplaatst. Zo zijn dus alle telefoons direct aangesloten.

N.B. Als de KPN stekker niet met een kliksysteem vast zit, en de connector dus niet direct in de poort gestoken kan worden, moet u gebruik maken van een overgangsstuk of de KPN kabel vervangen door kabel met connectors. Deze onderdelen zijn in winkels als "Primafoon" te verkrijgen.


2 Tikkenteller instellen.
Als de software geïnstalleerd is, kan de tikkenteller ingesteld worden. Dit houdt in dat de datum/tijd en alle gebruikersgegevens ingesteld moeten worden. Laten we beginnen met de configuratie van alle gebruikersgegevens en daarna datum/tijd invoeren.

2.1 Configureren.
De tikkenteller moet ingesteld worden om alle gebruikers juist te categoriseren. Hiervoor dient u het aantal kamer-/huistelefoons, de gebruikersgegevens en eventueel gebruikerscodes (als u huistelefoons wilt aansluiten) in te stellen.

Alle gebruikersinstellingen moeten gedaan worden met behulp van de software. De software moet dus geïnstalleerd zijn. Daarnaast moet de module (zie figuur 1) in één van de COM-poorten van uw computer worden geplaatst om de gegevens te kunnen verwerken / opslaan.

Klik op "Configuratie" -> "Tikkenteller" (zie figuur 4).


Figuur 4: Starten procedure datum/tijd instellen.

Er verschijnt een dialoogscherm dat er uit ziet als in figuur 5 aangegeven.


Figuur 5: Dialoogscherm voor configureren tikkenteller.

2.1.1 Toekenning van kamer- of huistelefoon per poort.
Op dit dialoogscherm is nu onder andere in te voeren of een poort moet worden gezien als kamer- of als huistelefoon.
Laten we stellen dat we drie kamertelefoons (zonder gebruikerscode) willen gebruiken en één huistelefoon (met later toe te kennen gebruikerscodes). We voeren dit in door met behulp van de selectierondjes telefoonpoort 1-3 op te geven als kamertelefoon en poort 4 als huistelefoon.

2.1.2 Algemene instellingen.
2.1.2a Aantal cijfers van de gebruikerscode.
Door middel van de selectierondjes op het dialoogscherm "Configureer de tikkenteller!" (zie figuur 5) kan opgegeven worden of u één of twee cijfers per code wilt/nodig hebt.
Bij een gebruikersaantal van acht of minder kan worden gekozen voor een gebruikerscode van één cijfer. Bij 9-64 gebruikers moet u kiezen voor een gebruikerscode van twee cijfers.

N.B. De software kent, ook al hebt u ingesteld slechts 1 cijfer te willen gebruiken, in dialoogscherm "gebruikersinstellingen" (figuur 9) aan elke gebruiker een twee cijferige pincode toe. Er hoeft echter slechts één cijfer te worden ingevoerd als u belt.

2.1.2b Aantal gebruikers.
Om het aantal gebruikers in te voeren moet u het gewenste aantal gebruikers selecteren uit de lijst achter de vraag "aantal gebruikers" op het dialoogscherm "Configureer de tikkenteller!" (zie figuur 5).
Denk er hierbij aan dat gebruiker "0" standaard is ingesteld. Dit is de gebruikerscode voor algemeen gebruik. Dit kunnen bijvoorbeeld telefoonkosten zijn die voor rekening van het hele huis of de woongemeenschap komen.

2.1.3 Geavanceerde instellingen.
Als u, in het dialoogscherm "configureer de tikkenteller" (figuur 5) op de knop "Geavanceerde instellingen" klikt, presenteert zich het dialoogscherm zoals in figuur 6 weergegeven.


Figuur 6: Geavanceerde opties.

Via dit dialoogscherm komen we bij een drietal onderwerpen.
Dit is de interne-lijncode, wissen van pincode en de ondersteuning van pulstelefoons.

2.1.3a Interne-lijncode voor kamertelefoons.
Een kamertelefoon onderscheidt zich van een huistelefoon doordat er geen code gebruikt hoeft te worden voordat er gebeld wordt. Als de telefoonhoorn van de haak wordt genomen, is er direct een verbinding met de buitenlijn. Als er echter met kamertelefoon de behoefte om op de interne lijn te komen (voor instellingen etc) dan kan dit door de interne-lijncode in te voeren. In het invoervak kan die code worden gedefinieerd. In het voorbeeld, weergegeven in figuur 6, is gebruik gemaakt van "000" voor die code.

In feite wordt een kamertelefoon, die is toegewezen aan een specifieke gebruiker, na het invoeren van dit nummer, een huistelefoon en is daarna door iemand anders te gebruiken. De andere gebruiker kan bellen door de gebruikerscode (+eventueel ingestelde pincode) in te voeren. Daarnaast kan de kamertelefoon, na het invoeren van de interne-lijncode, als huistelefoon worden gebruikt om instellingen in datum./tijd en pincode te veranderen.

N.B. Denk er aan dat dit geen code kan zijn die gebruikt moet kunnen worden voor bijvoorbeeld kengetallen of buitenlandse codes. Voorstel is om "000" te gebruiken.

2.1.3b Pincode van specifieke gebruiker(s) wissen.
Als een gebruiker zijn pincode heeft ingesteld (zie 2.2.2 Pincode(s) instellen) kan deze hier gewist worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de gebruiker zijn pincode vergeten is. Om de pincode van een gebruiker te wissen, moet u op het pijltje achter het tekstvak klikken en daar de naam van de gebruiker selecteren waarvan u de pincode wissen wilt. Hieronder is, ter voorbeeld, het beeld weergegeven wat ontstaat als de pincode van gebruiker 14 wordt gewist.


Figuur 7: Wissen van pincode voor gebruiker 14.

2.1.3c Ondersteuning van pulstelefoons.
Volgens de tests kan ons systeem alle type telefoons aan (toon- en pulstelefoons). Het ondersteunen van pulstelefoons kan echter, afhankelijk van het gedrag van de externe (KPN-)lijn, gevoelig zijn. Het kan daardoor voorkomen dat de pulstelefoon wel voldoende puls kan leveren om, vanuit de interne lijn, naar de externe lijn te komen, maar dat de puls niet gedetecteerd wordt op die externe lijn. Dit zou inhouden dat men met de pulstelefoon wel kan bellen, maar dat deze gesprekken niet goed geregistreerd worden.
De beheerder van het systeem kan hier dan de ondersteuning van pulstelefoons uitschakelen zodat er met die telefoon niet meer "gratis" gebeld kan worden. Er zal op die plaats een andere telefoon geplaatst moeten worden. (zie "Disclaimer")

In ons voorbeeld hebben we nu ingevoerd dat we zeven gebruikers hebben (naast de gebruiker "0", wat de algemene huislijn is) waarvan drie met een kamertelefoon (zij hoeven geen gebruikerscode in te voeren als ze gaan bellen) en de overige gebruikers met een huistelefoon (gebruikers die bellen met een huistelefoon moeten hun gebruikerscode invoeren voor zij gaan bellen).
Daarnaast is er ingevoerd dat de gebruikers voor de huistelefoon gebruik maken van een twee cijferige code.
Nadat alles juist ingevoerd is, klikt u op de knop "Wegschrijven". Alle gegevens worden nu opgeslagen en, waar nodig, verwerkt op de module.

2.2 Gebruikersinstellingen.
Alle gegevens van de gebruikers moeten worden ingevoerd. Daarvoor moet u klikken op "Configuratie" -> "Gebruikers" (zie figuur 8).


Figuur 8: Starten procedure configureren gebruikers.

Er verschijnt een scherm dat er uit ziet zoals in figuur 9 aangegeven.


Figuur 9: Dialoogscherm voor configureren gebruikers.

Gelijk wordt duidelijk dat alle gegevens, zojuist ingevoerd bij het dialoogscherm "Configureer de tikkenteller!", reeds zijn verwerkt in dit dialoogscherm.
Het aantal gebruikers is gesteld op zeven, de telefoonpoorten 1-3 zijn kamertelefoons (met één in te voeren gebruiker) en telefoonpoort 4 is een huistelefoon (zonder gedefinieerde gebruiker, zij maken gebruik van gebruikerscode).

N.B. Ook al hebt u ingevoerd dat u gebruik wil maken van een één cijferige gebruikerscode, in dialoogscherm "Gebruikersinstellingen" zult u altijd twee cijferige gebruikerscodes zien voor de gebruikers. Dit neemt echter niet weg dat men met één cijfer kan bellen. ("11"="1", "12"="2", "13"="3", etc.).

2.2.1 Gebruikersnamen toekennen.
Zoals rechts van het dialoogscherm te zien is, kan er aan elk nummer een gebruikersnaam toegekend worden. Selecteer daartoe één van de gegeven gebruikerscodes en klik op de knop "Wijzig naam". Er verschijnt een dialoogscherm waar de naam van de gebruiker ingevuld kan worden.


Figuur 10: Dialoogscherm voor invoeren gebruikersnaam.

Klik na het invullen op "OK". Zo kan aan elke code een gebruikersnaam worden toegekend.

2.2.2 Toekennen gebruikersnamen aan kamertelefoons.
Telefoonpoorten 1-3 zijn (in ons voorbeeld althans) kamertelefoons. Aan deze kamertelefoons moet een gebruiker worden toegekend zodat de tikkenteller weet aan welke naam hij de gespreksgegevens kan verbinden.
De software kent, na het invoeren van de gebruikersnamen, automatisch de eerste drie ingevulde gebruikersnamen toe aan de kamertelefoons. Dit kan echter gewoon veranderd worden met de keuzelijst achter het vak "Eigenaar", zoals aangegeven in figuur 11. Daar zien we dat telefoon 2 (dit is de telefoon aan poort 2 van het kastje) automatisch Dirk heeft gekregen en hoe deze is te veranderen in Piet.


Figuur 11: Veranderen van gebruiker kamertelefoon.

Nadat ook hier op "OK" wordt geklikt wordt dit dialoogscherm afgesloten.
U hebt nu acht verschillende gebruikerscodes ingesteld hebt. "11"-"17" voor de individuele gebruikers en "0" voor algemeen gebruik.

2.3 Datum/tijd en (evt.) pincodes instellen.
U kunt de klok van de tikkenteller en eventueel de pincodes van de gebruikers instellen met behulp van één van de aangesloten telefoons.

N.B. De tikkenteller moet zijn aangesloten op de voeding om de configuraties van hoofdstuk 2.3 Datum/tijd en (evt.) pincode(s) instellen uit te kunnen voeren!

2.3.1 Datum/tijd instellen.
Als u de datum/tid nog iet hebt ingesteld hoort u, als u de telefoonhoorn van de haak neemt, een aantal foutmeldingen (respectievelijk 3 voor verkeerde tijd en vier voor verkeerde datuminstellingen) zie hieroor ook 3.2 Foutmeldingen (piepjes) als u gaat bellen. U zult nu dus de tijd moeten instellen.

Voor het instellen van de tijd bestaan twee opties. Een eerste optie is dat u nog nooit de tijd hebt ingesteld (of dat de spanning van de tikkenteller af geweest is). De datum/tijd van de tikkenteller staat dan op 01-01-‘00 00:00:00.
Een tweede optie is dat u de tijd wel eerder hebt ingesteld maar dat u de tijd wilt controleren en eventueel aanpassen. Beide opties worden hierna besproken.

2.3.1a Datum/tijd instellen.
Voordat we de datum/tijd gaan instellen, moeten we vanaf de interne lijn op het niveau "Configuratie" komen zodat de tikkenteller weet dat we instellingen gaan veranderen:

 • Zorg dat u op de interne lijn komt. Bij een huistelefoon (zie 1.3.1b) kan dit door enkel de telefoonhoorn van de haak te nemen en bij een kamertelefoon (zie 1.3.1a) moet eerst de "interne-lijncode" (zie 2.1.3a Interne-lijncode voor kamertelefoons) worden ingevoerd.
 • Toets "9" om naar het niveau "Configuratie" op de interne lijn te gaan. U hoort een melodietje om aan te geven dat u kunt beginnen met configuratie.
Hierna kan via codes de tijd en datum worden ingesteld. Als eerste gaan we de tijd instellen. Dit gaat als volgt:
 • Toets "1" om de tijd in te stellen. Er klinkt een korte toon om aan te geven dat u kunt beginnen met invoeren van de tijd. Deze tijd heeft als formaat 'uur,uur,minuut,minuut' in een 24-urig stelsel. Voor 20 minuten over zeven in de ochtend moet u dus "0720" invoeren en voor 10 minuten over negen 's avonds "2110". Als u een goede tijd hebt ingevoerd hoort u twee hoge tonen om aan te geven dat de tijd is ingesteld zoals u dat hebt opgegeven. Als u een verkeerde tijd probeert in te voeren (bijvoorbeeld 26:38), hoort u één lage toon die aangeeft dat u een verkeerde invoer heeft gegeven. Daarna kunt u het wederom proberen.
 • Nadat u de tijd hebt ingevoerd, kunt u direct doorgaan om de datum in te stellen (zie hieronder) of via "0" terugkeren naar de interne lijn.
Op dezelfde wijze kan nu de datum in worden gesteld:
 • Als u vanaf de interne lijn komt, toetst u eerst "9" om naar het niveau "Configuratie" te gaan. U hoort een melodietje om aan te geven dat u kunt beginnen met configuratie. Als u zojuist de tijd ingesteld hebt (zie hierboven) dan zit u nog op het niveau "configuratie" en kunt u direct naar het volgende punt gaan om de datum in te stellen.
 • Toets "2" om de tijd in te stellen. Er klinkt een korte toon om aan te geven dat u kunt beginnen met invoeren van de datum. Deze datum heeft als formaat 'dag,dag,maand,maand,jaar,jaar'. Voor 5 juni 2002 moet u dus 050602 invoeren. Als u een goede tijd hebt ingevoerd hoort u twee hoge tonen om aan te geven dat de datum is ingesteld zoals u dat hebt opgegeven. Als u een verkeerde datum probeert in te voeren (bijvoorbeeld schrikkeldata), hoort u één lage toon die aangeeft dat u een verkeerde invoer heeft gegeven. Daarna kunt u het wederom proberen.
 • Nadat u de datum hebt ingevoerd kunt u via "0" terugkeren naar de interne lijn.
2.3.1a Datum/tijd instellen.
Als u zeker wilt zijn dat de datum/tijd op uw tikkenteller goed is ingesteld, kunt u die instellingen op de module vastleggen en daarna via de software controleren. Dit gaat als volgt:

 • Plaats de module (zie figuur 1) in de tikkenteller.
 • Zorg dat u op de interne lijn komt. Bij een huistelefoon (zie 1.3.1b) kan dit door enkel de telefoonhoorn van de haak te nemen en bij een kamertelefoon (zie 1.3.1a) moet eerst de "interne-lijncode" (zie 2.1.3a Interne-lijncode voor kamertelefoons) worden ingevoerd.
 • Toets "9" om naar het niveau "Configuratie" op de interne lijn te gaan. U hoort, na het intoetsen van die "9" een melodietje om aan te geven dat u kunt beginnen met configuratie.
Hierna kan via een code de tijd worden vastgelegd op de module en daarna worden uitgelezen via de software. Dit gaat als volgt:
 • Toets "4" om de datum/tijd op te slaan op de module. Er klinken twee tonen om aan te geven dat de opdracht goed is ontvangen. De datum en tijd, zoals deze is ingesteld op de klok in de tikkenteller, is opgeslagen op de module.
 • U kun nu een "0" intoetsen om terug te keren naar de interne lijn, of ophangen om configuratie te eindigen.
Nadat u, door middel van het voorgaande, de datum/tijd gegevens hebt opgeslagen op de module, moet u deze in de computer uitlezen. Dit gaat als volgt:
 • Plaats de module (nadat u de datum/tijd, zoals hierboven beschreven, hebt vastgelegd op de module) in een willekeurige COM-poort van de computer.
 • Ga naar het dialoogscherm "Controleer datum/tijd". Dit doet u door op "Acties" -> "Controleer datum.tijd" te klikken (zie figuur 12).
 • Nadat u de datum hebt ingevoerd kunt u via "0" terugkeren naar de interne lijn.

Figuur 12: Starten procedure voor controleren datum/tijd.

 • Op het beeld verschijnt een kleine instructie zoals deze feitelijk ook is weergegeven hierboven. Nadat u op "Ja" klikt, geeft de Veller Software de datum/tijd weer. Dit is dan dus de tijd zoals deze was op het moment dat u, via de telefoon en code "9" + "4", aangaf de datum/tijd op te willen slaan.
 • Als de tijd veel afwijkt, kun u nu overgaan tot het instellen van de datum/tijd gegevens zoals beschreven in 2.3.1a Datum/tijd instellen.
N.B. De tijd mag iets afwijken (ca 2 minuten). Het is dus niet erg dat er een klein verschil zit tussen het vastleggen van de datum/tijd gegevens op de module en het daadwerkelijk controleren van die datum/tijd gegevens via de software. Als u de controle uitvoert en de afwijking lijkt te kloppen op basis van de kloktijd plus de tijd die er tussen de bewerkingen zat, dan is dit acceptabel en hoeft er niets te worden aangepast.

2.3.2 Pincode(s) instellen.
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn iedere, of enkele, gebruiker(s) een pincode te laten gebruiken. Dit heeft als voordeel dat gebruikers niet op de gebruikerscode van een andere gebruiker kunnen bellen. Voor de gebruikerscode "0" (algemeen gebruik) kan geen pincode worden ingevoerd.

2.3.2a Pincode invoeren/wijzigen.
Er is standaard ingesteld dat de pincode van alle gebruikers "0000" is. De pincode "0000" houdt in dat er geen pincode ingevoerd hoeft te worden als u wilt bellen. Als u de pincode op "0000" hebt (of laat) staan, dan kunt u direct bellen nadat u de gebruikerscode hebt ingevoerd.
Als u wel gebruik wilt maken van een pincode dan moet de pincode worden veranderd van "0000" in een andere, vier cijferige, code. Dit gaat als volgt:

 • Zorg dat u op de interne lijn komt. Bij een huistelefoon (zie 1.3.1b) kan dit door enkel de telefoonhoorn van de haak te nemen en bij een kamertelefoon (zie 1.3.1a) moet eerst de "interne-lijncode" (zie 2.1.3a Interne-lijncode voor kamertelefoons) worden ingevoerd.
 • Toets "9" om naar het niveau "Configuratie" te gaan. U hoort een melodietje om aan te geven dat u kunt beginnen met configuratie.
 • Toets "3" om de pincode aan te kunnen passen. Er klinkt een korte toon om aan te geven dat u kunt beginnen met invoeren van de (nieuwe) pincode.
U bent nu aangekomen op het punt waar u de nieuwe code kunt invoeren. Dit moet in het volgende formaat:

GG-OOOO-NNNN

Hierin is:
GG=Eén of twee cijferige gebruikerscode.
OOOO=Oude vier cijferige pincode ("0000" in het geval u voor het eerst de pincode instelt of de pincode hebt gewist, zie 2.1.3b Pincode wissen).
NNNN=Nieuwe vier cijferige pincode.

 • Voer de getallen, zoals boven aangegeven in. Als u een goede pincode hebt ingevoerd hoort u twee hoge tonen om aan te geven dat de nieuwe pincode is ingesteld zoals u dat hebt opgegeven. Als u een verkeerde pincode probeert te veranderen, hoort u één lage toon die aangeeft dat u een verkeerde invoer heeft gegeven. Daarna kunt u het wederom proberen.
 • U kun nu een "0" intoetsen om terug te keren naar de interne lijn, of ophangen om configuratie te eindigen.
 • De pincode is nu direct in werking.
N.B. Ook al hebt u gekozen voor een één cijferige gebruikerscode, moet u bij "GG" de twee cijfers, zoals deze worden weergegeven in het dialoogscherm "Gebruikersinstellingen" (figuur 11) invoeren.

2.3.2b Pincode afschaffen.
Als u vroeger een pincode hebt ingesteld, maar deze af wil schaffen kunt u dit doen door de pincode te wijzigen in "0000". Dit gaat zoals beschreven in 2.2.2a Pincode invoeren/wijzigen.

2.3.2c Pincode kwijt?
Als u de pincode kwijt bent, moet u die oude pincode eerst wissen. Dit staat beschreven in 2.1.3b Pincode van specifieke gebruiker(s) wissen. Nadat de pincode verwijderd is, staat de pincode standaard op "0000" en kunt u hem met behulp van de telefoon (zoals beschreven in 2.2.2a Pincode invoeren/wijzigen) opnieuw instellen of op "0000" laten staan (en dus afschaffen).

2.4 Samenvatting van codes.
Voor een goed overzicht volgt hier een overzicht van de codes uit hoofdstuk 2.2:

9-1:Tijd instellen.(Formaat: UUMM)
9-2:Datum instellen.(Formaat: DDMMJJ)
9-3:Pincodes.(Formaat: GG-OOOO-NNNN)
9-4:Datum/tijd vastleggen op module.


3 Ingebruikname.
Nadat de tikkenteller is geplaatst, geïnstalleerd en ingesteld kunt u gebruik gaan maken van het apparaat.

3.1 Bellen met telefoon.
Het is zover; u kunt gaan bellen. Daarbij is het afhankelijk van het type telefoon (huis- of kamertelefoon) hoe u te werk moet gaan.

3.1.1 Kamertelefoon.
3.1.1a Bellen met uw eigen kamertelefoon.
Een kamertelefoon is een privé telefoon (zie ook 1.3.1a Kamertelefoon). Dit houdt in dat u geen gebruikerscode hoeft in te toetsen voordat u gaat bellen.
Als u de telefoonhoorn van de haak neemt hoort u direct de KPN kiestoon. De tikkenteller weet aan de hand van instellingen (zie 2.2.4b Toekennen van gebruikersnamen aan kamertelefoons) in de software, aan wie hij dit gesprek moet toekennen.

N.B. Als u, na het opnemen, niet direct de KPN kiestoon hoort, maar eerst een (aantal) korte to(o)n(en), dan is de tikkenteller nog niet goed ingesteld. Kijk voor de betekenis van die to(o)n(en) bij 4.2 Foutmeldingen (piepjes) als u gaat bellen.

3.1.1b Bellen met de kamertelefoon van een andere gebruiker.
Zoals u hierboven kunt lezen, kent de tikkenteller aan een kamertelefoon een vaste gebruiker toe. Als u dus wilt bellen met de kamertelefoon van een andere gebruiker, zult u de software eerst kenbaar moeten maken dat u een andere gebruiker bent dan de software, op basis van de instellingen, verwacht. Dit gaat als volgt:

 • Zorg dat u op de interne lijn komt. Daarvoor moet de "interne-lijncode" (zie 2.1.3a Interne-lijncode voor kamertelefoons) worden ingevoerd (standaard "000").
 • U hoort nu de "interne lijn"-toon. De telefoon is nu te gebruiken als huistelefoon. U kunt dus uw gebruikerscode (+ eventueel de pincode) invoeren en bellen op uw naam.
 • Nadat u ophangt is de telefoon automatisch weer ingesteld als kamertelefoon.
3.1.1c Bellen met kamertelefoon op algemene rekening.
Als u wilt dat de kosten van het gesprek niet op u persoonlijk worden verhaald maar op de algemene rekening (u moet bellen in algemeen belang) dan kunt u hetzelfde te werk gaan als in bovenstaande procedure. U moet dan echter als gebruikerscode "0" invoeren.

3.1.1d Alarmnummer bellen met kamertelefoon.
Omdat u bij een kamertelefoon direct verbinding heeft met de KPN lijn, moet u voor het alarmnummer "112" invoeren.

3.1.2 Huistelefoon.
3.1.2a Bellen met huistelefoon op eigen rekening.
Een huistelefoon is een telefoon die door meerdere mensen gebruikt kan worden (zie ook 1.3.1b Huistelefoon). De tikkenteller weet aan de hand van instellingen (zie 2.2.4a Gebruikersnamen toekennen) in de software, van wie deze gebruikerscode is en aan wie hij dit gesprek moet toekennen.

 • Neem de telefoonhoorn van de haak (u hoort de "interne lijn"-toon).
 • Toets nu uw gebruikerscode (+eventueel pincode) in. U komt op de KPN lijn en hoort de kiestoon. U kunt nu gewoon het nummer bellen dat u wilt bellen.
 • Nadat u ophangt is de telefoon automatisch weer ingesteld als kamertelefoon.
N.B. Als u, na het opnemen, niet direct de "interne lijn"-toon hoort maar eerst een (aantal) korte to(o)n(en), dan is de tikkenteller niet helemaal goed ingesteld. Kijk voor de betekenis van die to(o)n(en) bij 3.2 Foutmeldingen (piepjes) als u gaat bellen.

3.1.2b Bellen met huistelefoon op algemene rekening.
Als u wilt dat de kosten van het gesprek niet op u persoonlijk worden verhaald maar op de algemene rekening (u moet bellen in algemeen belang) dan kunt u hetzelfde te werk gaan als in bovenstaande procedure. U moet dan echter als gebruikerscode "0" invoeren.

3.1.2c Alarmnummer bellen met huistelefoon.
Omdat u bij een huistelefoon eerst verbinding moet krijgen met de externe KPN lijn, moet u voor het alarmnummer "0112" invoeren.

3.2 Foutmeldingen (piepjes) als u gaat bellen.
Als u de tikkenteller nog niet juist hebt ingesteld voordat u wilt bellen, dan geeft de tikkenteller een foutmelding in de vorm van piepjes.
Als u de telefoonhoorn van de haak neemt, worden deze piepjes direct gegeven. Het aantal piepjes geeft aan wat er nog niet juist is ingesteld. Een overzicht van deze piepjes staat hieronder zodat u weet wat u nog juist moet instellen voordat u kunt bellen.

-Controleer module. De module zit niet (goed) in de tikkenteller of is bijna volA:
 • Controleren of de module goed in de tikkenteller zit of,
 • U moet zo snel mogelijk (nog circa 10 gesprekken) de gegevens op de module uitlezen en opslaan met de software (zie 4.2.1 Uitlezen gegevens/legen module).
- -Module vol. De module zit helemaal vol. U kunt alleen nog gebruik maken van gebruikerscode "0", zodat u (0)112 kunt bellen:
 • U moet direct de gegevens uit de module uitlezen en opslaan met de software (zie 4.2.1 Uitlezen gegevens/legen module).
- - -Tijd niet goed ingesteld. De tijd is niet goed ingesteld. U kunt alleen nog gebruik maken van gebruikerscode "0" zodat u (0)112 kunt bellen:
 • Controleer en/of stel de tijd in (zie 2.2.1 Datum/tijd instellen).
- - - - Datum niet goed ingesteld. De datum is niet goed ingesteld. U kunt alleen nog gebruik maken van gebruikerscode "0" zodat u (0)112 kunt bellen:
 • Controleer en/of stel de datum in (zie 2.2.1 Datum/tijd instellen).
AAls de module niet goed in de tikkenteller zit of bijna vol is, kunt u nog wel bellen. Er worden vijf gesprekken intern opgeslagen totdat u de module goed / leeg in de tikkenteller plaatst. Als u die vijf gesprekken afwacht krijgt u daarna de foutmelding met twee piepjes (module vol, en kunt u niet meer bellen).
Dus ook: Als de centrale beheerder bijvoorbeeld op een moment bezig is de module uit te lezen kan een andere gebruiker (tot vijf gesprekken) wel gebruik maken van het systeem.

3.3 Bellen met modem.
Als u een modem gebruikt, moeten de kosten natuurlijk ook gespecificeerd worden. Hieronder wordt dit besproken.

3.3.1 Kosten van modem specificeren.
Er is een aantal mogelijkheden om de kosten juist te specificeren:

 1. Sluit de modem aan als kamertelefoon (zie 1.3.1a en 2.1.1). Alle kosten die gemaakt worden door de modem, worden op het rekeningoverzicht, aan het eind van de periode, apart weergegeven;
 2. Bel met de modem in via een gebruikerscode van een reeds ingevoerde gebruiker. De kosten die gemaakt worden door de modem, worden op het rekeningoverzicht, aan het eind van de periode, direct geplaatst onder de gebruiker;
 3. Ken aan de modem een aparte gebruikerscode toe (zie daarvoor 2.2.4a Gebruikersnamen toekennen) en bel in via die gebruikerscode. Alle kosten die gemaakt worden door de modem, worden op het rekeningoverzicht (aan het eind van de periode) apart weergegeven;
In het eerste geval hoeft u de modem slechts aan te sluiten en hoeft u niets te veranderen aan de modeminstellingen.
In de laatste twee gevallen moet u het telefoonnummer, waar de modem op "inbelt", aanpassen. Er moet voor het telefoonnummer eerst een gebruikerscode en eventueel een pincode (afhankelijk of de pincode is ingesteld) worden gekozen. Daarbij moet u tussen gebruikerscode (eventueel pincode) en het telefoonnummer een komma plaatsen. U heeft bijvoorbeeld gebruikerscode "15" , pincode "1234" ingevoerd. Daarnaast is het telefoonnummer voor de verbinding met het internet (0031)(0)20-8989988. Het nummer wat u bij de instellingen van de modem invoert, moet dan zijn:

15,1234w003120-8989988

De "," tussen de gebruikerscode en de pincode is nodig om een kleine pauze toe te voegen. Onze tikkenteller heeft even de tijd nodig om van gebruikerscode over te schakelen op pincode.
De "w" tussen pincode en (internationaal) telefoonnummer is nodig om de modem te laten wachten tot de tikkenteller verbinding heeft gelegd met de externe KPN lijn.

Als u geen pincode hebt ingevoerd (pincode "0000") dan moet u instellen:

15w003120-8989988

TIP: Als u niet weet hoe u het nummer bij uw modeminstellingen moet veranderen, kijk dan in Appendix A.

3.3.2 Modem kiest niet meer als aangesloten op tikkenteller!?
Het kan zijn dat uw modem, nadat hij is aangesloten op de tikkenteller, niet meer begint met kiezen terwijl u de modem wel de opdracht geeft. Dit komt doordat de modem is ingesteld om te wachten op de KPN kiestoon voordat hij begint te kiezen. Deze kiestoon wordt echter pas doorgegeven nadat de modem de gebruikerscode (en eventuele pincode) heeft doorgegeven. Om deze cirkel te doorbreken moet u een aanpassing maken in de instellingen van uw modem.
Ga naar uw Windows -> "Start" -> "Instellingen" -> "Configuratiescherm" -> "Modems", selecteer nu de modem die u wilt instellen en klik op "Eigenschappen". Zet daar, achter de map "Verbinding", de optie "Wachten op kiestoon voor nummer kiezen" uit. Zie figuur 13.


Figuur 13: Modeminstellingen aanpassen aan "interne lijn".


4 Gegevens verwerken.
4.1 Benodigde gegevens voor u begint.
Om de kosten van de rekening te kunnen specificeren, moet u alle gegevens bij de hand hebben. Dit houdt in dat u de module (zie figuur 1) uit het kastje moet halen om aan te kunnen sluiten op de computer en daarnaast moet u de on-line KPN nota opslaan op uw computer (zie "Disclaimer"). De KPN nota opslaan kunt u doen door via een computer met internetverbinding naar www.kpn.com te gaan en daar uw persoonlijke factuur op te zoeken. Het bovenste gedeelte van deze on-line factuur is weergegeven in onderstaand figuur 14.


Figuur 14: Bovenste gedeelte van de on-line KPN factuur.

Zoek op de site de factuur die past bij de periode die u wilt specificeren ("Laatste rekening" of "Voorlaatste rekening") en klik op "Rekening downloaden". Er opent een scherm om de rekening op te slaan op de computer zoals weergegeven in figuur 15.


Figuur 15: Dialoogscherm voor opslaan telefoonrekening.

Klik op "Save" en plaats de file op diskette (om deze mee te nemen naar uw eigen computer met de Veller Tikkenteller software) of, als u internet op uw eigen computer gebruikt, direct op de computer waar u de software hebt geïnstalleerd.

Nadat u de rekening opgeslagen hebt, moet u hetzelfde doen met de specificatie. Deze kunt u openen met de knop "Specificatie bekijken" (zie hiervoor nogmaals figuur 14).
Als de specificatie zich nu geopend heeft kan deze worden opgeslagen door te klikken op de knop "Specificatie downloaden". Ook nu opent zich een scherm (soortgelijk aan figuur 15) waarbij u wederom op "save" kunt klikken om de file op te slaan.

TIP: Sla de rekening en specificatie op in de map "Data". Deze map bevind zich onder de map "Veller Tikkenteller" zoals u deze geintsalleerd hebt.
Geef de files een verstandige naam, zoals bijvoorbeeld "rekening0402_0602" en "verbruik0402_0602" (de periode die de rekening dekt).

4.2 Gegevens invoeren in software.
Als eerste moeten beide reeksen van gegevens worden ingevoerd. Laten we beginnen bij de reeks gegevens afkomstig uit de module en daaropvolgend alle gegevens van de KPN nota. Die volgorde kan overigens ook andersom.

4.2.1 Uitlezen gegevens/legen module.
Er zijn twee verschillende situaties mogelijk waarom u de gegevens vanaf de module uit wilt lezen in de software.
Het kan zijn dat u de gegevens uit moet lezen om direct de nota te specificeren of dat u de module moet legen omdat de module (bijna) zijn maximum aantal gespreksgegevens heeft bereikt. Beide worden hieronder (4.2.1a en 4.2.1b) besproken.

4.2.1a Uitlezen voor specificatie.
Voor het invoeren van de gegevens uit de module, kunt u op "Acties" -> "Teller uitlezen" klikken (zie figuur 16) of direct klikken op de button "Uitlezen" naast het lila tekstvak "TIKKENTELLER".


Figuur 16: Starten procedure voor uitlezen module.

Er presenteert zich een scherm dat er uit ziet als in onderstaand figuur 17 aangegeven.


Figuur 17: Dialoogbox voor uitlezen module.

Zoals het scherm aangeeft moet de module geplaatst worden in een willekeurige COM-poort.
Nadat de module geplaatst is en op "OK" wordt geklikt, gaat de computer op zoek naar de module in zijn COM-poorten. Als de module gevonden is, wordt deze uitgelezen waarna de computer de waarden in het programma weergeeft (zie figuur 18).


Figuur 18: Scherm als gegevens uit de module zijn ingelezen.

Nadat u de module gegevens op beeld ziet, verschijnt ook direct de vraag of u de module wilt leegmaken. Als u hier op "Ja" klikt zal de module worden leeggemaakt voor de volgende periode.

4.2.1b Module legen voordat periode over is.
Als u de module vol is met gespreksgegevens voordat de periode over is, kunt u de module leeg maken door hem, als bovenstaand, in te lezen en daarna "Ja" te geven op de vraag of u de module wilt leegmaken. Als u daarna op "Algemeen" -> "Opslaan" klikt worden de gegevens automatisch opgeslagen in het geheugen. Als u de software de volgende keer opent staan de gegevens er, uit het geheugen, nog in en kunt u de nieuwe gegevens ook weer toevoegen. De software plaatst de nieuwe gegevens er dan automatisch onder.

4.2.1c Ingelezen gespreks- en/of kostengegevens verwijderen uit software.
Zoals u kon lezen in 5.2.1b Module legen voordat periode over is, blijven de gespreksgegevens in het geheugen van de software staan om er de volgende reeks gespreksgegevens aan toe te kunnen voegen. Als de periode echter voorbij is en u de kosten verdeeld hebt, wilt u deze gegevens waarschijnlijk verwijderen.

 • Selecteer met de rechter muisknop een willekeurige rij gespreks- of kostengegevens. Er opent een scherm (zie figuur 19).
 • Selecteer daar de optie "Alles selecteren". Alle gespreksgegevens lichten op.
 • Selecteer daarna, wederom met de rechter muisknop, een willekeurige rij gespreks-/ kostengegevens en selecteer op het scherm (figuur 19) "verwijder items".

Figuur 19: scherm voor selecteren en verwijderen rij(en).

4.2.2 Inlezen KPN nota.
Voor het invoeren van de reeks van gegevens afkomstig uit de on-line KPN, moet u de KPN nota, zoals deze te downloaden is bij www.kpn.com, bij de hand hebben. De procedure daarvoor is uitgelegd bij 4.1 Benodigde gegevens voor u begint.
Voor het inladen van dat bestand moet u op "Acties" -> "KPN nota inlezen" klikken (zie figuur 20) of direct klikken op de button "Openen" naast het groene tekstvak "KPN NOTA".


Figuur 20: Starten procedure voor inlezen KPN nota.

Er verschijnt een dialoogscherm dat er uit ziet als in onderstaand figuur 21 aangegeven:


Figuur 21: selecteren rekening van desbetreffende periode.

Nu moet de factuur en de specificatie worden geselecteerd. Klik daartoe op "Selecteren" achter de box met de naam "Specificatie (Excel)".
Er opent een dialoogscherm waarbij u de mogelijkheid hebt om de specificatie van de juiste periode te selecteren. Als u daar op "OK" klikt ziet u de naam van die file in de box ingevuld. Hetzelfde moet worden gedaan met de HTML- factuur.
Als beide files zijn geselecteerd klikt u op "Openen". De gegevens uit de factuur worden dan automatisch met het juiste formaat in de "Veller kostenverdeling" weergegeven zoals in figuur 22 te zien is.


Figuur 22: Scherm met gegevens module en KPN factuur ingelezen.

Nadat u de module gegevens op beeld ziet, verschijnt ook direct de vraag of u de module wilt leegmaken. Als u hier op "Ja" klikt zal de module worden leeggemaakt voor de volgende periode.

4.3 Verbindingen leggen.
Nu alle gegevens ingelezen zijn, moet de daadwerkelijke verbinding worden gelegd tussen alle gevoerde gesprekken en de kosten daarvan volgens de KPN nota. Nadat de verbinding gelegd is, moet deze verbinding worden omgezet naar de kosten verdeling.

4.3.1 Automatisch verbinding leggen gespreksgegevens en KPN nota.
Er zijn twee verschillende situaties mogelijk waarom u de gegevens vanaf de module uit wilt lezen in de software.
Het kan zijn dat u de gegevens uit moet lezen om direct de nota te specificeren of dat u de module moet legen omdat de module (bijna) zijn maximum aantal gespreksgegevens heeft bereikt. Beide worden hieronder (4.2.1a en 4.2.1b) besproken.


Figuur 23: Starten procedure voor het leggen van verbinding tussen gespreks- en kostengegevens.

Nadat deze verbindingen gemaakt zijn, wordt daar een overzicht van gegeven. Zie voor het voorbeeld daarvan figuur 24.
In figuur 24 is te zien dat in de kolom "PRIJS" (rechterzijde) de kosten van de gesprekken zijn weergegeven zoals deze overeenkomen met de KPN nota. Bovendien is bij de kolom "OK", aan de rechterkant een bevestiging geplaatst als de prijs weggeschreven kon worden naar een rij gespreksgegevens uit de module.


Figuur 24: Scherm "Veller Kostenverdeling" na het leggen van de verbindingen.

Voor een goed overzicht op de verbindingen die gelegd zijn, kunt u een rij gespreksgegevens uit module of kostengegevens uit de KPN nota aanklikken met de linker muisknop. De geselecteerde rij krijgt een kleur en de rij gegevens waar een verbinding mee gelegd is, ligt direct op (door middel van een grijze balk).

N.B. Er is een aantal waarden in het rechterdeel van het scherm die geen kosten in de laatste kolom "OK" hebben staan. Dit is zeer waarschijnlijk geen fout maar bijvoorbeeld een gesprek wat geen gehoor gaf of bezet was. Daarnaast kan het natuurlijk een 0800-nummer zijn (gratis), verkeerd gedraaid zijn, etc.

4.4 Kostenverdeling maken.
Nadat alle gegevens ingevoerd zijn en alle gegevens (automatisch dan wel handmatig) met elkaar verbonden zijn, kunnen we overgaan op het verdelen van de kosten.
Daarvoor klikt u op "Acties" -> "Kosten verdelen" (zie figuur 25).

4.3.1 Automatisch verbinding leggen gespreksgegevens en KPN nota.
Er zijn twee verschillende situaties mogelijk waarom u de gegevens vanaf de module uit wilt lezen in de software.
Het kan zijn dat u de gegevens uit moet lezen om direct de nota te specificeren of dat u de module moet legen omdat de module (bijna) zijn maximum aantal gespreksgegevens heeft bereikt. Beide worden hieronder (4.2.1a en 4.2.1b) besproken.


Figuur 25: Starten procedure kosten verdelen.

Er opent een dialoogscherm waarin de gegevens van de factuur worden weergegeven. Dit ziet er uit als figuur 26.


Figuur 26: Overzicht van de factuurgegevens.

Nu kan er op "Verdelen" worden geklikt waarna het overzicht wordt gegeven. In dit overzicht staat:

 • Welke nota/periode het betreft.
 • Overzicht van de vaste en variabele kosten.
 • Kosten voor algemene rekening (gebruiker "0").
 • Kosten voor gebruikers individueel.
 • Overige kosten per telefoon.
 • Kosten die niet gespecificeerd konden worden op basis van de gespreksgegevens.
Dit overzicht wordt gegeven in een "kladblok"-formaat. Dit houdt dus ook in dat het gewoon opgeslagen kan worden. Zo kunt u alle specificatie per periode opslaan en bijhouden.

Het kan zijn dat, nadat u op "verdelen" heeft geklikt, een foutmelding verschijnt (zie figuur 27).


Figuur 27: Foutmelding voor niet vinden van verbindingen.

Dit komt, zoals de foutmelding aangeeft, doordat er één of meerdere verbindingen niet gevonden zijn. Er is een tweetal situaties waardoor dit kan voorkomen:

 1. Er is één of meerdere gespreksgegevens die op heel bijzondere wijze afwijken van de kostengegevens. De verbinding kan niet gevonden worden. U moet nu op zoek naar de verbindingen en deze daarna handmatig verbinden zoals beschreven in 5.5 Handmatig verbinden;
 2. U weet dat er terecht een aantal verbindingen niet gelegd is doordat u bijvoorbeeld half in de periode bent begonnen met registreren. U laat de niet gevonden verbindingen bestaan en klikt op "Ja". Onderaan de kostenverdeling die nu verschijnt, kijkt u hoe groot dit bedrag is (er verschijnt onderaan een post "Onverdeelde kosten") en verdeeld deze over de gebruikers.
4.5 Handmatig verbinden.
4.5.1 Handmatig verbinding(en) leggen.
Het kan ook voorkomen dat een gesprek, welke wel gespecificeerd is in de KPN nota, niet gevonden kan worden in de gegevensreeks uit de module. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een klok die verkeerd ingesteld is of een gebruiker die twee dezelfde nummers direct na elkaar gebeld heeft. Deze verbinding moet echter, voor het meest correcte overzicht, wel worden gelegd met de gegevens uit de module. Hiervoor is het mogelijk de waarden handmatig aan de juiste gebruiker ("User") te koppelen.
Zie voor een goed voorbeeld onderstaande figuren 28 en 29.


Figuur28: Een verbinding is niet gelegd.

Er is te zien dat er geen "OK" is weergegeven in de laatste kolom. Dit betekent dat er geen verbinding tot stand gebracht kon worden tussen een gesprek van de KPN nota en die uit de module.
Dit wordt nog eens bevestigd omdat datzelfde gesprek uit de module geen prijs heeft gekregen. Deze verbinding mag echter wel verwacht worden op basis van het nummer, tijd en datum van dat gesprek. De rij kostengegevens uit de KPN nota die niet gespecificeerd is, moet nu handmatig worden gekoppeld aan een rij gespreksgegevens. Daarvoor moet eerst die rij gespreks- en, daarbijbehorende, kostengegevens.

TIP: Er is een methode om het zoeken van de rij gespreksgegevens uit de module, wat het meest waarschijnlijk bij de rij kostengegevens uit de KPN nota hoort, makkelijk te laten verlopen. Als u namelijk een (wel gevonden) verbinding, direct boven of onder de desbetreffende rij (niet gevonden) kostengegevens selecteert met cursor en linker muisknop, ziet u met welke deze verbonden is. De rijen die verbonden zijn lichten nu beide, in respectievelijk blauw en grijs, op.
De rij gespreksgegevens die niet verbonden is zal daar slechts één of enkele posities van verschillen.

 • Selecteer de rijen die u wilt verbinden met cursor en linker muisknop.
 • Klik met de rechter muisknop op één van de twee geselecteerde rijen. Er verschijnt een dialoogschermpje zoals aangegeven in onderstaand figuur 29.
 • Selecteer de optie "Verbinden".

Figuur28: Een verbinding is niet gelegd.

Nadat u op "Verbinden" hebt geklikt, wordt er direct een verbinding tussen de twee geselecteerde rijen gelegd. Dit kunt u zien doordat de prijs van het gesprek nu is ingevoerd in de gegevensreeks van de module en de "OK" in de kolom van de KPN nota is toegevoegd.

4.5.2 Handmatig verbinding(en) verbreken.
Naast het vorige voorbeeld kan het ook voorkomen dat de computer een verbinding gevonden denkt te hebben die u zelf niet goed lijkt. Deze verbinding zult u handmatig moeten verwijderen.


Figuur 29: Het handmatig leggen van een verbinding.

 • Selecteer de rij die u wilt verwijderen. Dit kan aan de zijde van de gegevens uit de module of aan de zijde van de KPN nota. Op het moment dat u één van de rijen selecteert wordt direct aangegeven met welke rij aan de andere kant van het overzicht een verbinding is gelegd.
 • Klik met de rechter muisknop op één van de geselecteerde rijen. Er verschijnt een dialoogschermpje zoals aangegeven in figuur 30.

Figuur 30: Het handmatig verbreken van een verbinding.

Nadat u op "verbinding verbreken" hebt geklikt, wordt direct de verbinding tussen de twee geselecteerde rijen verbroken. Dit kunt u zien doordat de prijs van het gesprek nu verwijderd is uit de gegevensreeks van de module en de "OK" uit de kolom van de KPN nota.

4.5.3 Praktijkvoorbeeld verbinding verbreken/leggen.
Voor de duidelijkheid wordt er hier een praktijkvoorbeeld gegeven. Hiervoor hebben we een reeks gespreksgegevens gecreëerd met daarin verkeerde datum/tijd/nummer gegevens. Nadat we automatisch verbinding hebben gelegd, blijkt er één rij kostengegevens niet verbonden te zijn met de gespreksgegevens uit de module. Het deel van deze rij kostengegevens, waar dit gesprek voorkomt, is hieronder weergegeven (figuur 31).


Figuur 31: Deel van een automatisch verbonden nota.

Als we nu de rij onder deze ontbrekende verbinding selecteren, zien we met welke rij gespreksgegevens deze verbonden is. Aangezien alle gespreksgegevens op tijdsvolgorde staan, moet het gesprek wat we zoeken dicht in de buurt staan. (zie figuur 32).


Figuur 32: Verbinding van onderliggende rij kostengegevens met gespreksgegevens.

U ziet (zoals reeds besproken in 4.5.1 Handmatig verbindingen leggen) dat de rij kosten- en daarbijbehorende gespreksgegevens oplicht. Daardoor kunt u nu makkelijk zien waar de rij gespreksgegevens ongeveer moet liggen.
Als we nu goed kijken zien we iets interessants. In deze testreeks zijn twee gesprekken verward. Doordat een gebruiker waarschijnlijk die dag een datumwijziging gedaan heeft, hebben twee gesprekken (die toevalligerwijs ook nog eens op hetzelfde tijdstip gebeld zijn) dezelfde datum/tijdgegevens. De Veller Software heeft nu verbinding gelegd met de tweede reeks van dat nummer op dat moment. Gezien de volgorde en tijdsduur van de gesprekken zou je echter verwachten dat hij de eerste rij had moeten verbinden.

We gaan deze verbinding verbreken en daarna aan de juiste rij verbinden. Daarna kan dan ook de rij kostengegevens, die nu niet verbonden is, worden verbonden aan de juiste rij gespreksgegevens.
Opeenvolgend ziet u hoe we dit doen in de volgende figuren (33-37).


Figuur 33: Selecteren van verbinding.


Figuur 34: Verkeerde verbinding verbreken.


Figuur 35: Juiste verbinding selecteren en verbinden.


Figuur 36: Overgebleven rijen apart selecteren.


Figuur 37: Juiste verbinden tot stand brengen.

Na deze bewerking zijn alle kostengegevens verbonden aan de gespreksgegevens uit de module. Hierna kunnen we dus overgaan op het maken van een kostenverdeling (specificatie) van de online factuur.


Disclaimer
 1. Als u voor het eerst gebruik maakt van KPN on-line diensten, moet u rekening houden met het feit dat inschrijving voor deze KPN-dienst vereist is. Deze inschrijving neemt een aantal werkdagen in beslag..
 2. Bij onze tests werkt het apparaat goed op alle situaties bij de KPN beschikbaar. Het kan echter zijn dat er bepaalde type, waarschijnlijk goedkope, pulstelefoons zijn waarbij het apparaat niet/onvoldoende werkt. Van deze telefoons kunnen de kosten dus niet geregsitreerd worden. Deze telefoon zal moeten worden vervangen door een betere (liefst toon)telefoon.
  Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld..
 3. Bij een heel klein percentage van de PC's (oude computers en sommige laptops) kan het voorkomen dat de module niet uit te lezen is. Dit komt doordat deze computers afwijkende voltages hanteren op de seriele poort. U zult, voor het configureren / uitlezen van de module een andere computer moeten gebruiken..
 4. Als u de behuizing van de tikkenteller openschroeft, vervalt elke vorm van garantie..
 5. Op de tikkenteller zijn vier poorten voor vier kamertelefoons. Bij dit aantal weten wij zeker dat u geen problemen ondervindt met de aansluitfactor van de telefoons. U kunt namelijk niet te veel telefons aansluiten op één telefoonlijn. Zeer waarschijnlijk kunt u een groter aantal (huis)telefoons aansluiten dan vier, maar wij kunnen daarin niets verzekeren. Als u teveel telefoons aansluit (of hele lange telefoonkabels aansluiten) zal de KPN niet meer in staat zijn een overganssignaal aan te bieden en hoort u de telefoon niet meer rinkelen.


Appendix A; Nummer van modem aanpassen.
Het telefoonnummer van de modem moet worden aangepast door er vóór het telefoonnummer, zoals deze was voordat u de modem aansloot op de tikkenteller, één of twee andere nummers te plaatsen. Dit zijn namelijk de gebruikerscode en eventueel een pincode. Zie hiervoor ook 3.3 Modem.
Het aanpassen van dit nummer kan door de volgende bewerking:

 • Dubbelklik op uw bureaublad op "Deze computer".
 • Dubbelklik daar op "Externe toegang".
 • Dubbelklik op de verbinding waarmee u inbelt op het internet (bijvoorbeeld "Mijn verbinding")
 • Er verschijnt een dialoogscherm zoals is weergegeven in figuur 37. Vul bij "Telefoonnummer" het "gebruikersnummer(,pincode)wtelefoonnummer" in.

Figuur 38: Telefoonnummer voorzien van gebruikerscode in pincode.